โดยเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 กระทรวงสาธารณสุข ได้อัพเดทแพลตฟอร์ม LINE Official Account “หมอพร้อม” เวอร์ชั่น 2 เพื่อรองรับการ “ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด” ของประชาชนทั่วไป หนึ่งในความหวังของการลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 

นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถติดต่อลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดได้ที่โรงพยาบาลที่มีประวัติการรักษา รวมไปถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่

ไทม์ไลน์ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด โดยเบื้องต้นมีการแบ่งกลุ่มช่วงเวลาของการลงทะเบียนฉีดวัคซีนไว้หลัก ๆ ไว้ 2 รอบ

รอบแรกจะเปิดให้ 2 กลุ่มที่สามารถเข้ามาลงทะเบียน และเริ่มเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ได้แก่ 

1. ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 
2. ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน ซึ่งนับว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงของอาการป่วยรุนแรง เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากโควิด-19 

การรับวัคซีนรอบแรกนี้จะเป็นวัคซีน AstraZeneca 16 ล้านโดส ซึ่งจะครอบคลุมการฉีดวัคซีนเข็มแรกของกลุ่มประชากรเป้าหมายในรอบนี้ที่มีอยู่ประมาณ 16 ล้านคน

ในส่วยรอบที่ 2 จะเป็นประชาชนทั่วไป อายุ 18-59 ปี สามารถเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และจะได้เริ่มเข้ารับวัคซีนตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

หากผู้ที่ต้องการเข้ามาลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดใน LINE Official ของหมอพร้อม จำเป็นต้องเข้าไปที่แอปพลิเคชันไลน์ กดเพิ่มเพื่อน “หมอพร้อม” เพื่อลงทะเบียนเข้าใช้งานหมอพร้อมก่อน ด้วยการกรอกข้อมูลเบื้องต้นก่อน แต่ถ้าผู้ใดที่ลงทะเบียนข้อมูลเบื้องต้นไว้แล้ว ก็สามารถไปสู่ขั้นตอนการลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 ง่าย ๆ 3 ขั้นตอนดังนี้

1. กดเมนูจองฉีดวัคซีนโควิด-19 จากนั้นให้กดรับสิทธิ

2. ทำแบบคัดกรอง และกดบันทึก เมื่อหน้าจอแสดงการบันทึกข้อมูลคัดกรองเรียบร้อย ให้กดยินยอม

3. เลือกโรงพยาบาล วัน และเวลา เพื่อจองฉีดวัคซีนโควิด ซึ่งหากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะแสดงข้อความว่า “จองฉีดวัคซีนสำเร็จแล้ว” จะได้รับข้อความยืนยันนัดหมายการรับวัคซีนโควิด-19 ทั้งนี้ผู้จองสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจอง ทั้งโรงพยาบาล วันและเวลาได้

นอกจากนี้หากผู้ที่จองฉีดวัคซีนสำเร็จแล้ว ก่อนถึงวันนัดหมายฉีดวัคซีน 1 วัน ระบบจะแจ้งเตือนเพื่อให้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และเมื่อฉีดเรียบร้อยแล้ว ก็จะได้รับข้อความยืนยันการฉีดวัคซีน และใบแจ้งอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ขณะเดียวกันมีแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ด้วย

ก่อนถึงวันนัดหมาย 1 วันฉีด ในการวัคซีนเข็มที่ 2 ระบบจะแจ้งเตือนเพื่อให้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 และเมื่อฉีดเรียบร้อยแล้ว จะได้รับข้อความยืนยันการฉีดวัคซีน และใบแจ้งอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ขณะเดียวกันมีแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เหมือนกับเข็มแรก ทั้งนี้เมื่อฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว จะได้ใบรับรองการฉีดวัคซีน สามารถสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อตรวจสอบความถูกต้องผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขได้

อย่างไรก็ตามหากมีข้อสงสัยเรื่องการใช้หมอพร้อม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-590-1493, 02-590-1495, 02-590-1497 และ 02-590-1206

ขอบคุณข้อมูลจาก : bangkokbiznews.com
อ้างอิงรูปภาพ : pexels.com